top of page
Zoeken

Welke belastingveranderingen hebben impact op jouw belastingen voor 2022?

Net zoals voorgaande jaren hebben we dit jaar ook de wijzingen met betrekking tot belastingzaken op een rijtje gezet die zullen veranderen in 2022. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op particulieren en ondernemers die vallen onder de inkomstenbelasting. Om het overzichtelijk te houden hebben wij aan de hand van de onderstaande inhoudsopgave eenvoudig gemaakt om te navigeren door de blog. Zo is het eenvoudig om het juiste onderwerp snel te vinden. Zie onderstaande indeling.

boekhouder zzp, boekhouder, boekhouding, zzp boekhouding, zzp, administratie, administratie Rotterdam, administratie den haag.
 1. Wijzingen met betrekking tot het belastbaar inkomen

 2. Aftrekposten

 3. Ondernemersaftrek

 4. Eigenwoningforfait

 5. Vergoeding voor thuiswerken

 6. Vaste reiskostenvergoeding

 7. Schenkbelasting

 8. Box 3 vermogen

 9. Elektrische auto

Wijzingen met betrekking tot het belastbaar inkomen

Na de ingrijpende veranderingen van voorgaand jaar, hebben we dit jaar een rustig jaar met betrekking tot veranderingen. Dit jaar zijn de aanpassingen meer gericht op de heffingskortingen. Heffingskortingen zijn opgenomen in de wet om o.a. werk te lonen.


Belastingkorting voor werkende

Tot een inkomen van € 10.350 per jaar geldt een arbeidskorting van 4,541 procent van het arbeidsinkomen, met een maximum van € 470. Bij een arbeidsinkomen vanaf € 10.350 per jaar geldt een arbeidskorting van € 470 vermeerderd met 28,461 procent van het arbeidsinkomen boven die € 10.350 met een maximum van in totaal € 3.887. Dit maximum wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 22.356. Bij een arbeidsinkomen vanaf € 22.356 per jaar geldt een arbeidskorting van € 3.887 vermeerderd met 2,610 procent van het arbeidsinkomen boven die € 22.356 met een maximum van in totaal € 4.260. Dit maximum wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van € 36.649. Boven een inkomen van € 36.649 per jaar wordt de berekende arbeidskorting verminderd met 5,86 procent van het inkomen boven de € 36.649. Vanaf een inkomen van € 109.346 is het arbeidsinkomen volledig afgebouwd. De meeste mensen houden voor het komende jaar dus iets meer nettoloon over om uit te geven.


Aftrekposten

Als je een jaarinkomen van 69.398 hebt, dan betaalt de ficus nog maar 40% mee aan aftrekposten. In 2021 was dit 43%. Deze veranderingen hebben zowel betrekking op particulieren als ondernemers binnen de IB. Het gaat om de volgende posten binnen de aftrekposten:

 • aftrekbare rente en kosten van de eigen woning

 • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen

 • aftrekbare giften

 • uitgaven voor specifieke zorgkosten die niet vergoed zijn door zorgverzekering

 • uitgaven voor een persoon met beperkingen

 • restant PGA aftrek voorgaande jaren

 • vrijstelling voor te beschikking stelling van bezittingen (12% van het inkomen mag beschikbaar gesteld worden als een gift).

Scholingskosten

Zoals wij in onze vorige blog hebben geschreven stoppen de aftrekbare scholingskosten in 2022. Hiervoor is de STAP in de plaats gekomen. Fiscaal voordeel via de werkgever blijft nog wel bestaan evenals scholingskosten die ondernemers mogen aftrekken. klik hier om naar onze vorige blog te gaan met betrekking tot scholingskosten.


Ondernemersaftrek

Waarschijnlijk was dit bij de meeste ondernemers al bekend. De zelfstandigheidaftrek daalt met 360. De totale zelfstandigheidskorting bedraagt in 2022 nog 6.310. Het kabinet probeert langzaam de zelfstandigheidsaftrek verder af te bouwen. De bedoeling is om de zelfstandigheidsaftrek af te bouwen tot een bedrag van 1.200 in 2030. Als compenserende maatregel heeft het kabinet besloten om de arbeidskorting te verhogen.


Eigenwoningforfait

De eigenwoningforfait is de belasting die je betaald over het bezit hebben van een woning. De Belastingdienst ziet het bezitten van een woning namelijk als een vorm van inkomen. De eigenwoning forfait daalt van 0,5% naar 0,45%. Voor de meeste mensen zal dit een marginaal effect hebben gezien de WOZ-waarde in de laatste jaren fors stijgt.


Vergoeding voor thuiswerken

Vanwege corona mag je werkgever je een vergoeding beschikbaar stellen voor thuiswerken. Deze vergoeding bedraagt maximaal 2 euro per dag. De vergoeding is o.a. bedoeld voor gas, water en elektriciteit. Het maakt niet uit of je geheel of gedeeltelijk thuiswerkt. Wij zijn echter van mening dat veel van deze vergoedingen niet aantrekkelijk zijn voor de meeste werknemers. Je werkgever mag namelijk geen reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding tegelijk uitkeren. Een reiskostenvergoeding levert doorgaans vaak meer op dan een thuiswerkvergoeding tenzij je binnen een straal van 5 km woont.


Thuiswerkvergoeding met betrekking tot internet geldt een aparte regeling voor die al is ingegaan in 2021. Hierover kan je met je werkgever aparte afspraken maken.


Vaste reiskostenvergoeding

In 2021 konden werkgevers belastingvrij een vaste reisvergoeding beschikbaar stellen voor 4 dagen. Dit was bedoeld om het thuiswerken te stimuleren om de coronabesmettingen tegen te gaan. In 2022 gaat deze regels veranderen. De reisvergoeding gaat nog gelden voor 3 dagen.


Schenkbelasting

De belastingvrijstelling met betrekking tot schenken gaat in 2022 omlaag. In 2022 mag je 5.677 vrijgesteld van schenkbelasting schenken. In 2021 was dit 6.604. Aan andere mensen mag 2.273 geschonken worden. In 2021 was dit nog 3.244. In het nieuwe belastingplan heeft het kabinet aangekondigd om de eenmalige schenkvrijstelling af te schaffen in 2024. De verruimde schenkingsvrijstelling van 106.671 euro (2022) voor de eigen woning wordt per 2024 geschrapt. Je hebt nog even tijd om een bijdrage te leveren aan de koop van een woning voor je kind.


Box 3 vermogen

In 2022 stijgt de vrijstelling in box 3 en daalt het percentage wat je aan belasting moet betalen. De vrijstelling die in 2022 gaat gelden bedraagt 50.650. Wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap bedraagt de vrijstelling het dubbelen. Het tarief tussen de 50.650 en 101.300 bedraagt 0.56%. Het tarief tussen de 101.300 en 1.013.000 bedraagt 1.35% en vanaf 1.013.000 bedraagt het tarief 1.71%. Het kabinet probeert het vermogensgedeelte in box 3 aan te passen. Dit omdat de huidige box 3 met betrekking tot vermogen niet meer past binnen de huidige economische situatie. Wanneer de wijzigingen bekend zijn zullen wij jullie op de hoogte stellen.


Elektrische leaseauto

Wellicht de grootse wijziging van 2022. De fiscale bijtelling gaat in 2022 omhoog van 12% naar 16%. Dit geldt voor auto’s voor de eerste 35.000 van de cataloguswaarde. In 2021 was dit 40.000. Boven de 35.000 betaal je het reguliere tarief van 22%. Het kabinet merkt op dat gedurende de jaren steeds meer mensen een elektrische auto leasen. Om de inkomsten op te vangen vanuit de bijtelling vinden er ieder jaar wijzigingen plaats met betrekking tot elektrische lease auto’s.


Dit jaar is echter wel het laatste jaar dat er ingrijpende veranderingen zullen zijn met betrekking tot elektrische lease auto’s. Volgend jaar heeft het minder nut om snel een elektrische lease auto aan te schaffen. Het is namelijk al aangekondigd dat het percentage op 16% blijft voor 2023 en 2024. Er is wel sprake van de daling van de korting. Deze wordt dan aangepast naar 30.000. In 2024 veranderd het helemaal niks.


Alternatieven voor elektrische auto’s

Voor particulieren die een elektrische auto willen aanschaffen is er voor het komende jaar ook subsidie beschikbaar net zoals in 2021. De maximale subsidie in 2022 bedraagt 3.350 voor een nieuwe elektrische auto. In 2021 was dit 4.000. Voor een tweedehands elektrische auto is de subsidie ongewijzigd en bedraagt het 2.000.


Tot slot

In dit korte artikel hebben wij beschreven welke veranderingen belastingplichtige zullen doormaken voor 2022. Deel dit artikel via social media om nog meer mensen ervan op de hoogte te stellen.


Frequent posten wij artikelen over allerlei zakelijke onderwerpen. Benieuwd wat er tussenstaat? klik hier. Kom je er na het lezen van dit artikel nog steeds niet uit of zie je boom door bos niet meer? Onze specialisten staan klaar om jou te helpen. Klik hier om contact met ons op te nemen.


Disclaimer

Met dit artikel willen wij je zo goed mogelijk geïnformeerd houden. Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaardt de schrijver noch Finance Insider enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen hiervan. Ontdek meer over onze diensten via hier.

123 weergaven
bottom of page