top of page
Zoeken

Missie, visie en strategie. Wat is het bestaansrecht van jouw onderneming?

Missie, visie en strategie zijn de bekende woorden waar elke onderneming wel eens van heeft gehoord. In de praktijk staat deze woorden ook wel bekend als het bestaansrecht en succes van een onderneming. Een missie, visie en strategie behoren tot het strategisch plan en staan voor een langere termijn vast.

missie, visie, strategie, missie en visie, missie en visie voorbeelden

Kernwaarden

Het gehele verhaal start bij de kernwaarden van een onderneming. Elke onderneming is ontstaan uit een aantal kernwaarden. De kernwaarden van een organisatie zijn de waarden die we hebben en die de basis vormen waarop we werken en ons gedragen. Kernwaarden zijn geen beschrijvingen van het werk dat we doen of de strategieën die we gebruiken om onze missie te volbrengen. Kernwaarden zijn de basiselementen hoe het werk bijvoorbeeld wordt gedaan. Het geeft een omschrijving wat de onderneming belangrijk en minder belangrijk vindt. Een aantal voorbeelden van kernwaarden kunnen zijn:

 • Klanttevredenheid over omzet: Liever een tevreden klant en minder omzet dan een ontevreden klant en veel omzet;

 • kwaliteit: streven naar hoogste kwaliteit en service voor de producten en diensten die we aanbieden;

 • Transparant: Wij zijn recht door zee en vertellen waar het opstaat zonder moeilijke en/of ingewikkelde vakjargon.

Missie

De missie van een bedrijf communiceert de reden van bestaan van de organisatie en hoe zij haar belangrijkste stakeholders wil dienen. Klanten, werknemers en investeerders zijn de stakeholders die het vaakst worden benadrukt, maar andere belanghebbenden zoals de overheid of gemeenschappen vallen ook onder stakeholders. Een missie is vaak kort en bondig. De missie geeft een korte samenvatting van de kernwaarden van het bedrijf.


Een missie is positief, motiveert en is uniek. Stakeholders moeten zich kunnen herkennen in de missie. Waarom bestaat een bedrijf? Waar gelooft het bedrijf in? Wat waarderen we? Dit zijn enkele vragen die gebruikt kunnen voor het bepalen van een missie. Onderstaand een aantal voorbeelden van missies van bekende bedrijven:

 • Coolblue: alles voor een glimlach;

 • Tesla: de wereldwijde transitie naar duurzame energie versnellen;

 • Apple: geavanceerde technologie eenvoudig maken voor mensen;

 • Albert Heijn: het alledaagse betaalbaar en het bijzondere bereikbaar.

Visie

In tegenstelling tot de missie is een visie een toekomstgerichte verklaring voor het doel en ambitie van een bedrijf. In veel opzichten kan gesteld worden dat de missie het ‘’zijnsdoel’’ van de organisatie beschrijft en de visie wat het bedrijf wilt worden op basis van het zijnsdoel. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden bij een visie is: wat willen we over 10 a 15 jaar zijn? De visie van het bedrijf moet aansluiten op de missie. Onderstaand een aantal voorbeelden van visies van bekende bedrijven:

 • Nike: inspiratie en innovatie brengen naar elke atleet;

 • War Child: overal ter wereld een toekomst in vrede voor alle oorlogskinderen;

 • Tony Chocolonely: 100% slaafvrije chocolade.

Strategie

Uit de praktijk blijkt dat het bepalen van een bedrijfsstrategie het moeilijkste onderdeel is. De reden hiervoor is dat een strategie zo SMART mogelijk geformuleerd dient te worden, zodat zowel interne als externe stakeholders weten waar zij aan toe zijn. Om een strategie te bepalen kunnen de volgende drie vragen geformuleerd worden:

 • Wat is de huidige situatie?

 • Waar willen we naartoe?

 • Hoe gaan we het realiseren?

Voor een bedrijfsstrategie is het belangrijk dat deze actueel, proactief en reactief is. Een strategie moet zorgen voor prestatieverbeteringen (proactief). Verder moet een strategie kunnen reageren op concurrenten en op veranderende markten (reactief). De bedrijfsstrategie heeft als nut om de visie te behalen en komt dus rechtstreeks voort uit de visie. Om een goede strategie op te stellen is het van belang dat er een adequate interne en externe omgevingsanalyse wordt verricht, scenario analyses, fit test, etc. In moeilijke tijden zoals in de coronacrisis komt het in de praktijk voor dat bedrijven meer dan 1 strategie hanteren.


Nadat de strategie bepaald is, kan de organisatie de strategie opdelen in factoren tot succes. In de praktijk worden deze kritische succesfactoren (KSF) genoemd. Aan de hand hiervan kan gemeten worden in hoeverre een succesfactor een positieve of negatieve bijdrage levert aan het realiseren van de strategie. Vanuit een KSF kunnen concrete SMART-doelstellingen geformuleerd worden om de succesfactor te behalen. Deze kunnen gemeten worden aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI).


Conclusie

mission statement voorbeeld, visie missie, missie en visie voorbeelden, visie

Missie en visie hebben beide betrekking op het doel en de ambities van een organisatie en worden meestal gecommuniceerd in een vorm van korte schriftelijke verklaringen. Dit wordt


ook wel een ‘’mission statement’’ genoemd. Een ‘’mission statement’’ communiceert de reden van bestaan van de organisatie en hoe zij haar belangrijkste stakeholders wil dienen. De ‘’vision statement’’ is een kortere, toekomstgerichte verklaring van het doel en de ambities van de organisatie. Samen leiden missie en visie de strategieontwikkeling, helpen ze het doel van de organisatie aan belanghebbenden te communiceren en informeren ze over de doelen en doelstellingen die zijn vastgesteld om te bepalen of de strategie op schema ligt.


Tot slot

In dit artikel hebben wij kort stilgestaan waarom het belangrijk is om een missie, visie en strategie te bepalen en hoe je deze bepaald. Deel dit bericht op social media om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen. Benieuwd naar wat wij hierover voor jou kunnen betekenen? Klik hier om contact met ons op te nemen. Onze specialisten staan klaar om jouw vragen te beantwoorden. Klik hier om onze andere blogs te ontdekken.


Disclaimer

Met dit artikel willen wij je zo goed mogelijk geïnformeerd houden. Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaardt de schrijver noch Finance Insider enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen hiervan.

133 weergaven
bottom of page