top of page
Zoeken

Financial lease, operational lease of private lease? Welke kies jij?

Het is lang geleden dat we een blog hebben geplaatst. Op onze redactie hebben wij van een ondernemer de vraag gekregen welke leasevorm het best past bij zijn type onderneming. Door alle vormen van leasen en in combinatie met wet- en regelgeving is het als het ware een grote mist geworden. Denk bijvoorbeeld aan vragen aan als is beter om te zakelijk leasen of toch private leasen. En natuurlijk hoe verwerk je lease in de jaarrekening.

zzp financial lease zzp operational lease zzp lease. zzp welke lease

Ongeacht lease een veel besproken onderwerp is, hebben wij alsnog besloten om hierover een blog te schrijven. In dit artikel zullen wij de volgende onderdelen aan bod laten komen: welke populaire leasevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen, hoe verwerk je lease in de cijfers en hoe zit het met de Belastingdienst.


Doorgaans kennen we in Nederland de volgende leasevormen: zakelijke financial lease en zakelijke operationele lease en private lease. Onder operationele lease en private lease kan ook nog eens onderscheidt gemaakt worden tussen langdurige lease en shortlease. Langdurige lease heeft een gemiddelde looptijd van vijf jaar. Shortlease heeft doorgaans ook een looptijd van vijf jaar maar is maandelijks opzegbaar.


Financial lease

Wat is financial lease eigenlijk? Financial lease is een ander woord voor een aankoop op afbetaling. Het juridisch eigendom blijft bij de leasemaatschappij totdat alle termijnen zijn voldaan. Zolang het leasecontract loopt ben je enkel economisch eigenaar. Dit is een een nutshell wat deze financiële leasing inhoudt.


Voor- en nadelen

Het grootste voordeel van financial lease is dat juridisch eigendom overgaat van lessor (verhuurder naar lessee (huurder) nadat alle termijnen zijn afbetaald. De ondernemer wordt op later moment eigenaar van de auto. Een ander groot voordeel is dat financial lease wel in aanmerking komt voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en soms zelf in combinatie met milieu-investeringsaftrek (MIA) wanneer het gaat om een elektrische auto. Hier komen wij later in deze blog op terug. Het grootste nadeel is het economisch eigenaarschap van het leaseobject. Je bent in principe verantwoordelijk voor al het onderhoud, verzekeringen, en brandstof en andere gerelateerde kosten. Dit kan ook beschouwd worden als een voordeel omdat deze kosten natuurlijk ten laste van de winst gebracht kunnen worden. Daarnaast dient de leaseauto vaak als onderpand van het contract. De auto kan ieder moment teruggevorderd worden.

De jaarrekening

Op welke wijze verwerk je de financial lease in de jaarrekening? Bij het aangaan van een financial leaseovereenkomst ontstaan een aantal nieuwe posten in de jaarrekening. Als het ware ga je een lening aan met de leasemaatschappij. Aan de debetzijde van de jaarrekening neem je prijs van de auto op onder de materiele vaste activa. Uiteraard exclusief btw, omdat deze teruggevorderd kan worden bij de periodieke omzetbelasting.

Zojuist noemde wij al dat financial lease beschouwd kan worden als een lening. Aan de creditzijde komt de lening die de onderneming is aangegaan met de leasemaatschappij. In de winst- en verliesrekening wordt de maandelijkse afschrijving verwerkt van het actief. Vanuit de regelgeving is het verplicht om af te schrijven op materiele vaste activa. Dit is ook een voordeel van financial lease. De afschrijvingskosten kunnen ten laste van de winst gebracht worden. Dit geldt voor voor kosten als onderhoud-, verzekering-, en brandstofkosten. Let op, de maandelijkse leasebetalingen komen niet terecht in de winst- en verliesrekening. Dit zijn namelijk geen kosten. De aflossingen komen maandelijks in mindering op de lening die eerder is opgenomen op de balans en uiten zich uiteindelijk in het kaststroomoverzicht.


Regels van de fiscus

Ben je van plan om de auto ook privé te gebruiken, dan ontkomt je niet aan de bijtelling voor de auto. Naast de bijtelling zit er nog een adder onder het gras. Dit is namelijk de privegebruik btw. De enige manier van deze buiten beschouwing te houden is middels een rittenadministratie. Wij behandelen dit later met een voorbeeld bij het stukje operational lease.


Het grote voordeel van van financial lease is dat de onderneming in aanmerking komt voor de zogenaamde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en soms in combinatie met milieu-investeringsaftrek als het gaat om een elektrische auto. Wanneer je investeert in een bedrijfsmiddel kan je hiervan gebruik maken. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst het investeren in onderneming wilt stimuleren. Deze aftrekposten kunnen flink oplopen om belastingen te besparen.


Tot slot kan de betaalde btw als voorbelasting worden opgenomen in de periodieke aangifte omzetbelasting. Uiteraard als je als ondernemer niet bent vrijgesteld van de btw.


Alternatief financial lease?

Een andere optie die door veel ondernemers vaak over het hoofd wordt gezien, is een lening bij de bank aangaan voor het aanschaffen van een auto.

Het nadeel hiervan is dat de bank strengere eisen stelt aan een lening dan de leasemaatschappij. De keerzijde is dan ook dat een lening via de bank relatief goedkoper is dan via een leasemaatschappij, omdat er dus strengere eisen worden gesteld. Banken werken met lagere rentes dan leasemaatschappijen. Over het algemeen kijkt de bank naar de cijfers van de laatste drie jaar. Verder houdt de bank rekening met een aantal ratio's zoals: solvabiliteits-, liquiditeits-, en rentabiliteitsratio. Leasemaatschappijen gaan hier wat soepeler mee om door het risico door te rekenen in hun rentepercentage.


Private lease

De naam verklapt het eigenlijk al wat deze leasevorm inhoudt. Als privépersoon ga je een leaseovereenkomst aan met een leasemaatschappij. Bij het aangaan van een private lease overeenkomst ben je enkel houder van de auto. Tegen een maandelijks bedrag kun je gebruik maken van de auto. De reden dat deze leaseovereenkomst in het leven is geroepen is omdat vanuit de consument veel vraag was naar een leaseauto.


Voor- en nadelen

Het grootste voordeel van private is, is dat je weet waar je aan toe bent iedere maand. Je hebt een vast bedrag afgesproken met de leasemaatschappij dat je per maand zal voldoen. Verder kan private lease in sommige gevallen goedkoper zijn dan een nieuwe auto kopen. Ook ben je over het algemeen niet verantwoordelijk voor onderhoud of verzekeringen maar enkel voor het brandstof. Het grootste nadeel blijft toch dat je geen eigenaar bent en geen eigenaar zal worden. Verder vinden wij het een groot nadeel dat opgebouwde schadevrije jaren bij private lease komen te vervallen wanneer je langer dan 3 jaar gebruik maakt van private lease en geen auto in bezit hebt. Dit hebben vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen opgenomen in hun algemene voorwaarden. De andere keerzijde is dat je gebonden bent aan het aantal kilometers per jaar volgens het contract. Het niet houden aan de afgesproken kilometrage kan leiden tot vervelende consequenties in de vorm van een boete.


De jaarrekening

De maandelijkse leasekosten komen niet in de de jaarrekening terecht. Je bent immers als privé persoon een contract aangegaan met de leasemaatschappij. Wanneer de leasekosten worden betaald met de zakelijke rekening, is er sprake van een privé-onttrekking. Dit zal dan gecorrigeerd moeten worden aan het eind van het jaar in het ondernemingsvermogen.


Regels van de fiscus

Hierbij spelen twee zaken van belangrijke rol namelijk het terugvragen van de btw en de aftrekpost 0,19 cent voor zakelijk gebruik. Een attentiepunt is wel dat een rittenadministratie bijgehouden moet worden. Door een rittenadministratie bij te houden kan bepaald worden welk deel van de kilometers voor zakelijke doeleinden zijn geweest en welk deel voor privédoeleinden. Hierna is het een speelrekening sommetje voor zowel het terugvragen van de btw als het berekenen van de aftrekpost.


Operational lease

Operational lease is vrijwel populairste vorm van zakelijke lease onder het MKB. Naar schatting maakt meer dan 2/3e van MKB gebruik van operational lease. Wat houdt operational lease precies in? Bij operational lease spreek je met de leasemaatschappij een bedrag af dat per maand betaald zal worden. De leasemaatschappij blijft juridische eigenaar van de auto. Er vindt geen juridische eigendomsoverdracht plaats wanneer het leasecontract is verlopen. Je bent verplicht om de auto weer in te leveren na verloop van het leasecontract.


Voor- en nadelen

Het grootste voordeel van operational lease ten opzichte van financial lease is dat de maandprijs een all-in tarief is. Je weet waar je aan toe bent. Je bent verder niet verantwoordelijk voor auto gerelateerde kosten behalve voor brandstof. Hiermee loop je geen financieel risico. Een ander voordeel is dat operational lease geen grote investering vergt. Tegen een maandelijkse betaling kan je rijden in de nieuwste auto. Het grootste nadeel vinden wij dat je geen eigenaar wordt van de auto. Operational lease is net zoals private lease een ander vorm van auto huren. Na de leaseperiode ben je verplicht om de auto weer in te leveren. Net zoals bij private lease ben je gebonden aan jaarlijkse kilometrage. Het overschrijden van dit kilometrage kan leiden tot een boete.


De jaarrekening

De betalingen van de zakelijke operationele lease kunnen ten laste van de winst worden gebracht. Het zijn immers zakelijke kosten voor de bedrijfsvoering en kunnen dus daarom in de winst- en verliesrekening verwerkt worden. Andere kosten zoals afschrijven kunnen niet ten laste gebracht worden van de winst, omdat het geen investering betreft. De maandelijkse leasekosten worden zonder btw verwerkt in de winst- en verliesrekening. Bij operational lease komt de jaarrekeningpost: ''niet uit de balans blijkende rechten en verplichten'' om de hoek kijken. Onder deze post in de jaarrekening geef je een korte toelichting over het feit dat de onderneming een operational lease contract is aangegaan. Je geeft in de jaarrekening aan hoeveel er nog resteert van het totaal bedrag en hoe lang de overeenkomst duurt.


Regels van de fiscus

De te betalen btw kunnen als vooraftrek worden opgenomen in de periodieke omzetbelastingaangifte. Het zijn immers zakelijke kosten die worden gemaakt voor de onderneming. Deze kunnen dan worden teruggevorderd via de aangifte omzetbelasting, tenzij je natuurlijk bent vrijgesteld voor de btw.


Hoe zit het met de bijtelling van een leaseauto?

Je kan dit wel de plaaggeest noemen van een leasevorm. Zowel bij zakelijke financial lease en zakelijke operational lease ontkom je niet aan de bijtelling wanneer je van plan bent om de auto ook privé te gebruiken. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst dit ziet als een vorm van ‘’loon in natura’’. Wij adviseren jullie om je goed te infomeren over de bijtelling wanneer je van plan bent om een auto te leasen. Bijtelling kan namelijk vervelende financiële gevolgen hebben.


Hoe bijtelling voorkomen?

De bijtelling kan voorkomen worden door een rittenregistratie bij te houden waarmee je kan aantonen dat gedurende het jaar enkel zakelijke ritten zijn gereden. Wel mag maximaal 500km per jaar privé gereden worden. Op de website van de belastingdienst kan een voorbeeld worden gedownload waaraan een goede rittenadministratie voldoet. Verder dien bij de Belastingdienst aan verklaring in te vullen dat je de auto naar eer en geweten enkel zakelijk zal gebruiken.


Berekening bijtelling

Voor het berekenen van de bijtelling heb je drie zaken nodig. De CO2-uistoot van de auto, cataloguswaarde van de auto en de belastingschijf waarin je valt. Voor een brandstofauto geldt een tarief van 22% bijtelling van de cataloguswaarde. De cataloguswaarde en CO-2-uitstoot kan geraadpleegd worden via rdw.nl.


Laten we de bijtelling berekenen aan de hand van een voorbeeld. Je leaset een auto met een cataloguswaarde € 40.000. Het gaat om een brandstof gedreven auto. Een brandstof gedreven auto heeft een meer CO2-uitstoot dan 0 en daarom zal 22% bijtelling gelden. De totale bijtelling bedraagt per jaar € 8.800. In box 1 val je onder schijf 1 met een tarief van 37,10%. De netto bijtelling bedraagt dan € 3.264 per jaar. Omgerekend naar maanden bedraagt het € 272. Dit betekent dus als je een auto met een cataloguswaarde van circa € 40.000 zou willen leasen, ben je maandelijks verplicht om een bedrag van € 272 additioneel te reserveren voor de bijtelling eind van het jaar.


Conclusie

Welke leasevorm bij jou past hangt echt af van de type situatie waarin jij je bevindt. Vanuit een algemeen oogpunt zal het altijd verstandig zijn om een auto te kopen, omdat een auto uiteindelijk een bepaalde waarde vertegenwoordigd. Breng je eigen situatie goed in kaart en bepaal dan welke leasevorm het best bij jou past. En natuurlijk de belangrijkste vraag: Heb je echt een nieuwe auto nodig of wil je gewoon iets nieuws?


Tot slot

In dit artikel hebben wij jullie meegenomen welke leasevormen in Nederland gebruikelijk zijn, wat de voor- en nadelen zijn, de verwerking in de jaarrekening en de verwerking fiscaaltechnisch. Dit artikel geeft een goede aanzet om een keuze te maken welke leasevorm het best bij jou past.


Het opstellen van deze blog heeft veel tijd en onderzoek gekost. Deel het bericht op social media om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen. Benieuwd naar wat wij hierover voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op. Onze specialisten staan klaar om jouw vragen te beantwoorden.

339 weergaven
bottom of page