top of page
Zoeken

Deze aftrekposten mag je niet vergeten bij het invullen van de inkomstenbelasting 2020

Het invullen van de aangifte inkomstenbelasting blijft een lastige klus. Toch is het elk jaar een terugkerend onderwerp. In dit artikel gaan wij in op een aantal aftrekposten die niet vergeten mogen worden bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2020. Vergeet deze aftrekposten niet, want niemand wilt een dief zijn uit eigen portemonnee.


aangifte inkomstenbelasting 2020

Dividenden

Momenteel is het hebben van aandelen hot topic. Vanuit aandelen of beleggingen worden vaak dividenden ontvangen. Houdt er rekening mee dat de dividendbelasting in mindering is gebracht op de belastingaangifte door de Belastingdienst. Veelal doet de Belastingdienst dit al vooraf. Het zou natuurlijk zonde zijn als twee keer belasting wordt geheven over de ontvangen dividenden.


Studiekosten

De kosten die gemaakt zijn voor het volgen van bijvoorbeeld een cursus of opleiding, zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Het is van belang dat de opleiding of cursus is gevolgd voor een (toekomstig) beroep en de kosten het drempelbedrag van 250 euro overschrijdt. Collegegeld waar studiefinanciering of vergoeding vanuit de werkgever tegenover staat, is niet aftrekbaar. Aanschaf van een laptop valt ook niet onder studiemateriaal. Het gaat dus echt om studiemateriaal zoals aanschaf van boeken of zelf betaalde en niet vergoede collegegelden.


Giften

Onder bepaalde voorwaarden kunnen giften aftrekbaar zijn van de te betalen inkomstenbelasting. Hierbij kan gedacht worden aan giften aan goede doelen en/of kerken. De voorwaarden zijn:

 • De organisatie waaraan een gift aan wordt gedaan is ANBI of SBBI geregistreerd;

 • Er geldt een maximum. Dit is 10% van het drempelinkomen;

 • Het is van belang dat de gift onderbouwd kan worden middels een bankafschrift of een bon;

Hieronder vallen dus niet geschenken als wordt bedoeld onder de schenkbelastingen. Dit is een ander onderwerp en deze behandelen wij niet bij de aangifte inkomstenbelasting 2020. Mocht hier interesse in zijn, dan vernemen wij dat graag.


Reiskosten

Worden de reiskosten niet vergoed door de werkgever? Dan is het mogelijk om geld terug te krijgen. De voorwaarde is dat de reisafstand langer is dan 10 kilometer. Verder is het van belang dat minimaal 1 dag naar werk wordt afgereisd bij een minimum van 40 dagen. Kosten met eigen vervoer zoals autokosten zijn niet aftrekbaar.


Uiteraard ligt hier bewijslast ten grondslag. De Belastingdienst vraagt namelijk om een openbaarvervoerverklaring. Raadpleeg hiervoor de website van het vervoersbedrijf. Mocht het niet mogelijk zijn om een openbaarvervoerverklaring te kunnen opleveren, vraag dan een reisverklaring aan bij je werkgever. De reisverklaring is te downloaden op de website van de Belastingdienst.


Alimentatie

Betaalde alimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook betaalde alimentatie indien ongehuwd is samengewoond is aftrekbaar in de aangifte.


Ziektekosten

Ziektekosten kunnen in mindering worden gebracht zolang deze niet zijn vergoed door de zorgverzekeraar of onder het eigen risico vallen. Er geldt echter wel een drempel om zorgkosten aftrekbaar te stellen. Het drempelinkomen is de drie boxen voor persoonsgebonden aftrekposten. Aan de hand hiervan kan het drempelbedrag bepaald worden. Zie hier de tabel voor gedurende het jaar fiscaal partnerschap. De tabel voor gedurende het jaar geen fiscaal partnerschap kan gevonden worden op de website van de Belastingdienst.

Volgens de Consumentenbond worden de volgende zorgkosten vaak vergeten:

 • Extra gezinshulp (schoonmaak en boodschappenhulp) bij ziekte.

 • Extra kosten voor kleding en beddengoed bij ziekte.

 • Aftrekbare vervoerskosten voor ziekenbezoek.

 • Vervoerskosten van en naar ziekenhuizen en artsen.

 • Aftrekbare vervoerskosten bij extra kilometers door ziekte.

 • Kosten van een dieet.

 • De batterijtjes voor gehoorapparaten.

 • Soms de meerprijs van een gehoorapparaat.

 • Homeopathische geneesmiddelen op doktersvoorschrift.

 • Tandartskosten.

 • Acupunctuur en andere alternatieve genezers (op voorschrift van een arts).

 • Inentingen voor een reis.

Hypotheekrenteaftrek

Dit is misschien de bekendste vorm qua aftrekposten. De rentekosten die je hebt betaald mag je aftrekken van je inkomen als woningbezitter. Natuurlijk wordt deze in eerste instatie verrekend met het eigenwoningforfait. Over het algemeen heeft de Belastingdienst deze al vooraf ingevuld. Een controle kan echter nooit kwaad.


Eenmalige aftrekbare kosten bij aankoop woning

Dit is een aftrekpost die vaak over het hoofd wordt gezien omdat de regelgeving te complex wordt beschouwd. Hieronder in Jip en Janneke taal welke kosten aftrekbaar zijn:

 • De kosten van de leenovereenkomst: De kosten van de hypotheekakte en de inschrijving in het kadaster. En ja, deze kosten zijn inclusief BTW aftrekbaar.

 • De kosten voor het taxeren van de woning wanneer de bank vraagt om een taxatierapport.

 • Kosten voor advies- en bemiddelingskosten met betrekking tot hypotheekadvies;

 • Kosten voor het aanvragen Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Lijfrente- of pensioenpremie

Als ZZP’er, vennoot of andere vorm van IB-ondernemer bouw je geen pensioen op. Je hebt de mogelijkheid om via de fiscale oudedagsreserve (FOR) of een lijfrenteverzekering een extra spaarpotje op te bouwen. Deze bedragen kunnen vervolgens in mindering worden gebracht in de aangifte. De FOR heeft een voordeel ten opzichte van de lijfrenteverzekering. De FOR is namelijk geen echte uitgaven. Dotatie aan de FOR bedraagt 9,44% met een maximum van 9.935. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar. Een lijfrente loopt via een verzekering. Deze uitgaven kunnen in de aangifte worden opgenomen.


Voor mensen in loondienst wordt gekeken naar de zogenaamde jaarruimte. Wanneer er een eventueel tekort is via reguliere pensioenopbouw, kan deze aangevuld worden met een lijfrenteverzekering. De premies van de lijfrenteverzekering mogen in mindering worden gebracht zolang jaarruimte dit toelaat. Is de jaarruimte overschreden? Dan kan zeven jaar terug gekeken worden naar de jaarruimten die niet zijn gebruikt. Dit wordt ook wel de reserveringsruimte genoemd.


Het berekenen van de jaarruimte of reserveringsruimte kan als complex worden ervaren. Gebruik hiervoor de rekenhulp van de Belastingdienst of raadpleeg een adviseur om eventuele fouten te voorkomen. Dit kan eventuele commotie voorkomen met de Belastingdienst over de ingediende aangifte.


Tot slot

NIBUD geeft de inwoners van Nederland twee tips die wij graag met jullie willen delen:

 • Lees de toelichtingen die opgenomen zijn in het programma van de Belastingdienst. Ook als deze al niet van te voren is ingevuld;

 • Bewaar alle papieren, facturen, bonnetjes en bewijzen op een lokale plek, zodat deze eenvoudig bij elkaar verzameld kunnen worden. Naast het feit dat het veel tijd scheelt met het opzoeken, dient dit ook als bewijsmateriaal. Als de Belastingdienst hierom vraagt natuurlijk.

In dit artikel zijn wij ingegaan op de aftrekposten die niet vergeten mogen worden bij het invullen van de aangifte. Het opstellen van deze blog heeft veel tijd en onderzoek gekost. Deel het bericht op social media om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen.


Benieuwd naar wat wij hierover voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op. Onze specialisten staan klaar om jouw vragen te beantwoorden.

bottom of page