top of page
Zoeken

Bijna failliet of in financieel slecht weer? Het doek is nog niet gevallen!


Veel ondernemers zijn door de coronacrisis in financiële problemen gekomen. Voor sommige ondernemers is zelfs het doek gevallen. Sinds het begin van het jaar is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. De wet biedt een krachtig hulpmiddel om zonder instemming van de schuldeisers een akkoord te bereiken.

Werkwijze

De WHOA is een instrument dat zowel door bedrijven met als zonder toekomstperspectief gebruikt kan worden. Voorheen was er al snel sprake van een faillissement wanneer een schuldeiser of een aandeelhouder niet instemde of dwarslag om een akkoord te bereiken. Met de WHOA kan een faillissement voorkomen worden. De schuldeisers en de schuldenaar leggen de afspraken schriftelijk vast in een conceptrapport. Nadat alle afspraken met de schuldeisers zijn vastgelegd kan gestemd worden over het rapport. Simpelweg door ‘’Ja, akkoord’’ of ‘’Nee, niet akkoord’’ te stemmen. Het resultaat wordt vervolgens bekend gemaakt aan de schuldeisers. Via een advocaat wordt een homologatieverzoek ingediend bij de rechtbank. Dit bevestigt het akkoord op de voorgestelde schuldregeling. De voorwaarde is dat 2/3 akkoord heeft gestemd. Vanuit het juridisch vakjargon wordt dit ook wel dwangakkoord genoemd. De schuldeisers en aandeelhouders dienen zich door deze wet te houden aan het akkoord ongeacht het nadelig of voordelig uitpakt. De ondernemer blijft gedurende het WHOA-traject controle houden over de onderneming en kan de operationele activiteiten blijven voortzetten. Binnen de wet wordt dit een reorganisatie-akkoord genoemd.

Voor bedrijven zonder toekomstvisie biedt het ook een mooie oplossing. Het voordeel is namelijk dat een ondernemer gecontroleerd kan stoppen en zeggenschap blijft overhouden in plaats van dat het aan de curator wordt overgelaten. Het voordeel hiervan is dat curators hoge kosten in rekening brengen als mediator. Dit gaat ten kosten van het liquidatievermogen. Binnen de wet wordt dit een liquidatie-akkoord genoemd.


Belangrijke regelgeving

Een groot pluspunt van de wet is dat de schuldeisers door de ondernemer zelf ingedeeld mogen worden in klassen. Als ondernemer ben je vrij om bepaalde klassen te maken voor een crediteur. Dit betekent dus dat schuldeisers die je niet benadert voor een akkoord hun recht op een volledige betaling van de openstaande schuld behouden. De meerderheid van 1 klasse moet instemmen met het voorstel. Wanneer de rechter het akkoord bevestigt dan zijn ook de tegenstemmers gebonden aan het akkoord. Verder hebben kleine MKB-bedrijven een voordeel ten opzichte van grotere bedrijven. Vanuit de wet is het zo dat MKB-bedrijven met minder dan 50 werknemers minimaal 20% van hun openstaande vordering moeten terugkijken.

Uiteindelijk is het grootste struikelpunt voor ondernemers die in financieel slecht weer zitten de langlopende betalingsverplichtingen zoals de huurkosten. De huurder, in dit geval de ondernemer, kan dus een huurovereenkomst laten beëindigen door een rechter ongeacht de verhuurder instemt of niet.


Belangrijke voorwaarden

Elke wet dient vanzelfsprekend voor een bepaald doel. Hetzelfde geldt ook voor de WHOA. De volgende punten zijn van belang bij het inzetten van deze wet:

  • Uit bedrijfseconomische prognoses blijkt duidelijk dat de onderneming toekomstige schulden niet meer kan betalen;

  • Het doel van het akkoord moet zijn:

  • Reorganisatie-akkoord, zie hiervoor tweede alinea.

  • Liquidatie-akkoord, zie hiervoor derde alinea.

  • Het akkoord is haalbaar en doordacht. Verder voldoet het akkoord aan de besluitvorming en inhoud aan de wettelijke voorschriften;

  • Het akkoord moet redelijk zijn. Schuldeiser(s) en schuldenaar(s) mogen niet in nadeligere positie terecht komen dan voor het akkoord;

  • Het personeel blijft ongeschonden. De arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet wijzigen.

Borgsommen en ander garantievermogen

Vanuit deze wet vervallen alle gestelde zekerheden zoals een garantstelling voor een hypotheek niet. Stel dat een DGA ook privé heeft meegetekend, dan kan de schuldeiser ook het privévermogen aanspreken. In de wet is ook opgenomen dat je als DGA het betaalde bedrag na afloop niet van de bv kan terugvorderen. De gedachte hierachter is dat de BV. achteraf niet alsnog aansprakelijk is voor de hele schuld. Het is namelijk zo dat een schuldeiser nooit een groter bedrag uitgekeerd krijgt dan de hoogte van de vordering die bestond voor de goedkeuring van het akkoord. De BV zou namelijk dan achteraf alsnog in de problemen kunnen komen en dat is middels deze wet niet de bedoeling geweest.


Voor wie geldt de nieuwe wet?

In principe kunnen alle bedrijven gebruik maken van de nieuwe WHOA. De wet wordt ook een onderdeel van de Faillissementswet. Ook bedrijven die ingeschreven zijn als een eenmanszaak of een VOF kunnen gebruik maken van deze wet. Naar onze mening bied deze wet betere oplossingen aan voor zzp’ers dan de voormalige Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De WSNP verplicht bijvoorbeeld zzp’ers om de drie jaar een bewindvoerder te omarmen. In de praktijk hebben veel ondernemers daar geen behoefte aan. Het voordeel van de WHOA is dus dat het praktische en betere oplossingen biedt met hetzelfde resultaat als de WSNP.

Binnen elke marktwerking hebben grote voordelen ook grote nadelen. Ondernemers die gebruik willen maken van deze wet kunnen naar onze mening al rekenen op onnodige hoge advies- en accountantskosten. Ondernemers die al in financieel slecht weer zitten, kunnen dit natuurlijk al helemaal niet meer hebben.


Praktische punten

Vanuit de praktijk blijkt vaak dat een ondernemer ten alle tijden een faillissement probeert te voorkomen, omdat het in de praktijk veel gedoe met zich meebrengt. De curator neemt het bedrijf namelijk over en zorgt dat alle schulden worden terugbetaald. Een faillissement kan daardoor dus jarenlang duren en uiteindelijk kunnen er alsnog schulden overblijven. De nieuwe wet is dus eigenlijk een aanvulling op de Faillisementswet om voor faillissement de onderneming te redden met effectieve en efficiëntere oplossingen.


De ondernemer kan zelf met de schuldeisers en aandeelhouders een akkoord voorbereiden. Hiervoor is geen specifieke expertise benodigd. De ondernemer deponeert het akkoord bij de griffier en neemt vervolgens een advocaat om de arm wanneer een homologatieverzoek bij de rechtbank wordt ingediend. Een schuldenaar heeft de mogelijkheid bij deze wet om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen om het akkoord tot stand te brengen. Dit vergroot het slagen en betrouwbaarheid van het proces. De rechtbank heeft altijd nog de mogelijkheid om de herstructureringsdeskundige te vervangen wanneer zij vindt dat de taken onvoldoende worden uitgevoerd. Schuldeisers, aandeelhouders, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen ook gezamenlijk overeenkomen om dan een herstructureringsdeskundige te laten aanwijzen door de rechtbank. Het voordeel hiervan is dat een herstructureringsdeskundige nog onafhankelijker is dan voorheen. Dit vergroot de betrouwbaarheid.


Tot slot

In dit artikel zijn wij ingegaan op de WHOA. Hierbij zijn wij ingegaan op de omschrijving van de wet, de voordelen en de praktische toepasbaarheid. Deel het bericht op social media om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen. Benieuwd naar wat wij hierover voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op. Onze specialisten staan klaar om jouw vragen te beantwoorden.

12 weergaven
bottom of page